Trykkpunktmassasje

Trykkpunktmassasje/ Osteopressur

Trykkpunktmassasje/ osteopressur gis som en del av Liebscher & Bracht-terapi.


Liebscher & Bracht-terapi er en smerteterapi, der hensikten er å redusere muskulær-fasciale spenninger dvs. spenninger i muskulaturen og bindevevet  til et normalt nivå.


Årsaken til mange smertetilstander ligger i en for høy spenning i de muskulær-fasciale strukturene. Er musklene og fasciene for stramme, vil dette – ved siden av å påvirke selve muskulaturen – også kunne påvirke leddene og nervesystemet.

Resultatet kan være smerte og stivhet i muskulaturen og kroppen, slitasje i leddet og/ eller symptomer som kriblinger, prikkinger eller nummenhet.Liebscher & Bracht-terapi

Liebscher & Bracht-terapi er et behandlingskonsept som består av tre elementer: Trykkpunktmassasje, fascie-rullmassasje og tøyning av muskulatur/ fascier.

Alle tre elementene har som hensikt å redusere muskulær-fasciale spenninger, og gjennom dette redusere smerten og sørge for en bedre bevegelighet og funksjon.

Eksempler på trykkpunktmassasje/ osteopressur


Eksempler på fascie-rullmassasje


Avhengig av hvilket område som skal behandles brukes det fascie-rull eller fascie-ball.

Eksempler på tøyninger


Behandlingens oppbygging: 


Første delen er behandling med trykkpunktmassasje, med mål om å redusere smerten, og gjennom dette forbedre bevegelighet og funksjonalitet.

Deretter vil klienten – ved hjelp av terapeutens instruksjoner og veiledning – gjennomføre fascie-rullmassasje og tøyninger for de områdene som forutgående ble behandlet av terapeuten. 

Disse øvelsene vil være klientens redskaper til egenbehandling.


Før og etter behandlingen vil det bli gjennomført en aktiv bevegelsestest, for å kunne vurdere selve problemstillingen og effekten av behandlingen.