Mindfulness

Mindfulness - Oppmerksomt nærvær

Mindfulness er en holdning til livet en måte å være på, og en måte å møte seg selv og livet på.


Essensen i mindfulness er å være i kontakt med seg selv – hvilende og forankret – i møtet med sine omgivelser og medmennesker, og i møtet med livet og livets utfordringer.

Essensen er også å lytte innover og kjenne hva en har behov for i det nåværende øyeblikket, og med dette dyrke et vennlig nærvær og egenomsorg.Mindfulness handler om å oppdage og være i kontakt med øyeblikket, med en vennlig og rommende holdning.

Det handler også om å møte nuet med åpenhet, nysgjerrighet og undring,

og det handler om å sanse – seg selv, og sine omgivelser, f.eks. naturen.


Å være til stede, å være undrende og sansende, vil kunne gi rom for nye oppdagelser, nye erfaringer og dypere møter.Frukten av treningen i mindfulness, såkalt nærværstrening, kan være på flere plan:

  • Økt tilstedeværelse, og oppdagelse av kvalitetene og gavene i nuet, noe som kan resultere i økt livskvalitet.
  • Å oppdage seg selv i nuet i møte med seg selv, sine omgivelser f.eks. naturen, og sine medmennesker.
  • Å få en større indre klarhet og våkenhet.
  • Å få en større indre ro, og en sterkere forankring og hvilen i seg selv.
  • Økt empati for seg selv: Å møte seg selv med en større vennlighet og egenomsorg.
  • Å kunne møte livets utfordringer bedre og mer hensiktsmessig, noe som kan resultere i redusering av stress og mestring av smerte.
  • I møtet med sine medmennesker: Bedre og mer nærværende kommunikasjon, økt empati, og en dypere kontakt.
  • Indre vekst og personlig utvikling.Hva jeg tilbyr


Jeg tilbyr undervisning og ulike kurs, samlinger og arrangementer i Mindfulness, både innendørs og i naturen.

Tilbudene gjelder både for grupper og individuelt/ én-til-én – og både for privatpersoner og bedrifter.

Du kan lese mer om Mindfulness og mine tilbud på min hjemmeside Mindfulness Nuets Gaver.

Her finner du også mer informasjon om meg vedrørende mindfulness veien min innefor dette fagfeltet, utdanningen i mindfulness, samt kurs som jeg har vært på.


Nedenfor kan du velge hva du ønsker å lese mer om: