Mindful yoga

Mindful yoga

Mindful yoga er en rolig yogaform der intensjonen er å være nærværende i kropp i kroppsfornemmelser og bevegelser – og pust, og i det som skjer – fra øyeblikk til øyeblikk. 

Et viktig element i Mindful yoga er å lytte innover og kjenne hva en har behov for i det nåværende øyeblikket

– og på denne måten trene seg på å være vennlig og omsorgsfull overfor seg selv og sin kropp.

Denne yogaformen passer for alle, siden den enkelte tilpasser øvelsene etter sine egne muligheter og behov.Hva jeg tilbyr


Jeg tilbyr kurs og arrangementer i Mindful yoga, både innendørs og i naturen.

Tilbudene gjelder både for grupper og individuelt/ én-til-én – og både for privatpersoner og bedrifter.

Du kan lese mer om mindfulness, mindful yoga og mine tilbud på min hjemmeside Mindfulness Nuets Gaver.

Her finner du også mer informasjon om meg vedrørende mindfulness – veien min innenfor dette fagfeltet, utdanningen i mindfulness samt kurs som jeg har vært på.


Her kan du velge hva du ønsker å lese mer om: